Novinky, aktuality

12. 02. 2010

Bezpečnostní sdělení - VETRO-PLUS a.s. stahuje z prodeje melaminovou salátovou misku 24,5 x 24,5 cm

Se zřetelem na svůj dlouhodobý závazek ohledně bezpečnosti svých výrobků, společnost VETRO-PLUS a.s. oznamuje, že s okamžitou platností stahuje z prodeje výrobek 12HK20235 melaminovou salátovou misku 24,5 x 24,5 cm.

 

VETRO-PLUS a.s. žádá zákazníky, kteří si zakoupili výrobek 12HK20235 melaminovou salátovou misku 24,5 x 24,5 cm, aby ji přestali používat a neprodleně ji vrátili prodejci, u kterého byl tento výrobek zakoupen a kde jim bude vrácena cena výrobku v plné výši.

 

Oznámení je vydáno v souladu s ustanovením  § 5  odst. 6 a 7 zákona č. 102/2001 Sb., o bezpečnosti výrobků a důvodem pro stažení výše uvedeného výrobku je skutečnost, že tento výrobek neodpovídá stanoveným zdravotním normám.  Společnost VETRO-PLUS a.s. do této chvíle neobdržela žádné hlášení ani informaci o zdravotních komplikacích zákazníků v souvislosti s používání tohoto výrobku. Výrobek byl současně s okamžitou platností stažen z prodeje.

 

Společnost VETRO-PLUS a.s. se omlouvá za případné nepříjemnosti, které vám mohly tímto vzniknout.